vrch
kontakt
NAŠE TOP AKCIE • vložky • krby • drevo • interiér

Krbové vložky SPARTHERM

rovné presklenie
priehľadné
typ skla "L" - rovné presklenie z 2 strán
typ skla "L" - zaoblené presklenie z 2 strán
typ skla "U" - rovné presklenie z 3 strán
zaoblené (panoramatické) presklenie
prizmatické presklenie


Kompletný obrázkový cenník SPARTHERM s popisom na stiahnutie
Katalóg krbových vložiek SPARTHERM Linear
Katalóg krbových vložiek SPARTHERM Prestige

rovné presklenie
Mini R1V

Mini RV1

Skúšobné číslo: RO-950076, RO-950075A1
Šírka dvierok: 45 cm
Men. výkon: 6 kW
Výstup: Ø160 mm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracie
Nasúvací rám
   
Mini R1V

Mini RV1h

Skúšobné čislo: RO-950076, RO-950075A1
Šírka dvierok: 43,5 cm
Men. výkon: 6 kW
Výstup: Ø 16 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvné

 

   
Mini Z1

Mini Z1 - 7 kW

Skúšobné číslo: RO-9503510, RO- 9503501A1
Šírka dvierok: 45 cm
Men. výkon: 7 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia

Pre priame napojenie na komín
Nasúvací rám

 

 

   
Mini Z1

Mini Z1 - 10 kW

Skúšobné číslo: RO-9503511A1, Šírka dvierok: 45 cm
Men. výkon: 10 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia vrátane stavebného typu A1
skúšané pre napojenie výmenníkov Ledatronic 2

 

 

   
Speedy 1V

Speedy 1V

Skúšobné číslo: RO-9502488, RO-9502406A1
Šírka dvierok: 67 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracie
Skúšané pre výmenníky

 

   
Speedy 1Vh

Speedy 1Vh

Skúšobné čislo: RO-9502488, RO-9502406A1
Šírka dvierok: 66,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvné

 

   
Varia 1V

Varia 1V

Skúšobné číslo: RO-9502489, RO-9502407A1
Šírka dvierok: 67 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracie

 

   
Varia 1Vh

Varia 1Vh

Skúšobné čislo: RO-9502489, RO-9502407A1
Šírka dvierok: 66,5 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvné

 

   
Varia Sh

Varia Sh

Skúšobné číslo: RO-9599103
Šírka dvierok: 74 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 62 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
3-stranný nasúvací rám

 

   
Varia SRh

Varia SRh

Skúšobné čislo: RO-9599103
Šírka dvierok: 69 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 69 cm
Funkcia dvierok: výsuvné
3-stranný nasúvací rám

 

   
Varia Ah

Varia Ah

Skúšobné číslo: RO-9504635
Šírka dvierok: 87,5 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 43,5 cm
Funkcia dvierok. výsuvná
3-stranný nasúvací rám

 

   
Varia Bh

Varia Bh

Skúšobné čislo: RO-9502358
Šírka dvierok: 100 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 52 cm
Funkcia dvierok. výsuvná
4-stranný nasúvací rám

 

   
Arte 1Vh

Arte 1Vh

Skúšobné čislo: RO-959857
Šírka dvierok: 39 cm
Men. výkon: 8 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 80 cm
Funkcia dvierok: výsuvná

 

   
Arte Bh

Arte Bh

Skúšobné čislo: RO-9599104
Šírka dvierok: 65 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 80 cm
Funkcia dvierok: výsuvná

 

   
Bravo

Bravo

Skúšobné číslo: - na požiadanie -
Šírka dvierok: 68,2 cm
Men. výkon: 8 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 52 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Bez rámu, po stranách fázované – poťahované keramické sklo

 

   
Mini Sh

Mini Sh

Skúš.č. pre 42 cm: RRF-9505817, RRF-9505807A1
Skúš.č. pre 51 cm:RRF-9505808, RRF-9505806A1
Šírka dvierok: 60 cm
Men. výkon: 5/7 kW
Výstup: Ø 16/18 cm
Výška dvierok: 42 cm
Výška dvierok: 51 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Bez rámu, po stranách fázované - poťahované keramické sklo

 

   
Varia B-120h

Varia B-120h

Skúšobné číslo: na požiadanie
Šírka dvierok: 120 cm
Menovitý výkon: na požiadanie
Výstup: Ø 30 cm
Výška dvierok: 52 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
So štvorstranným nasúvacím rámom

 

   
Arte Xh

Arte Xh

Skúšobné číslo: na požiadanie
Šírka dvierok: 87,2 cm
Men. výkon: na požiadanie
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 60,4 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Bez rámu, optimálne pre otvorený oheň

   
----------------------------------------------------------------------
priehľadné
Mini S-FDh

Mini S-FDh

Skúšobné číslo: RO-9502489, RO-9502407A1
Šírka dvierok: 67 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracie
druhá strana len pre čistenie

 

   
Varia FD

Varia FD

Skúšobné číslo: RO-9502489, RO-9502407A1
Šírka dvierok: 67 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracie
druhá strana len pre čistenie

 

   
Varia FDh

Varia FDh

Skúšobné čislo: RO-9502489, RO-9502407A1
Šírka dvierok: 66,5 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvné
Druhá strana len pre čistenie
Možnosť výsuvu len z jednej Strany

 

   
Varia A-FDh

Varia A-FDh

Skúšobné číslo: RO-9504635
Šírka dvierok: 87,5 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 43,5 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Druhá strana len pre čistenie
Výsuv možný len z jednej strany

 

   
Varia B-FDh

Varia B-FDh

Skúšobné číslo: na požiadanie
Šírka dvierok: 100 cm
Menovitý výkon: na požiadanie
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 52 cm
Funkcia dvierok: výsuvná, druhá strana otváracia len pre čistenie
Výsuvná len z jednej strany
Bez rámu, po stranách fázované – poťahované sklo

   
Arte X-FDh

Arte X-FDh

Skúšobné číslo: RRF-2905896
Šírka dvierok: 87,5 cm
Men. výkon: 10 kW
Výstup: Ø 30 cm
Výška dvierok: 60 cm
Funkcia dvierok: výsuvné, druhá strana otváracia len pre čistenie
Optimálny pre otvorené ohnisko
Spodná strana presklenia bez rámu

   
----------------------------------------------------------------------
typ skla "L" - rovné presklenie z 2 strán
Varia 2L

Varia 2L

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO- 959967A1
Šírka dvierok: 67/45 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Bočný diel je pevný (možnosť jednoliateho skla)

   
Varia 2R

Varia 2R

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO-959967A1
Šírka dvierok: 67/45 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracie
Bočný diel je pevný
(možnosť jednoliateho skla)

   
Varia 2L-55h - GET

Varia 2L-55h - GET

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO- 959967A1
Šírka dvierok: 67/45 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Bočný diel je pevný (možnosť jednoliateho skla)

   
Varia 2R-55h - GET

Varia 2R-55h - GET

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO- 959967A1
Šírka dvierok: 67/45 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Bočný diel je pevný (možnosť jednoliateho skla)

   
Varia 2L

Varia 2L-100h

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO- 959967A1
Šírka dvierok: 67/45 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Bočný diel je pevný (možnosť jednoliateho skla)

   
Varia 2R

Varia 2R-100h

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO-959967A1
Šírka dvierok: 67/45 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracie
Bočný diel je pevný
(možnosť jednoliateho skla)

   
Varia 2Lh

Varia 2Lh

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO-959967A1
Šírka dvierok: 66,7/44,6 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok. výsuvná

   
Varia 2Lh

Varia 2Lh

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO-959967A1
Šírka dvierok: 66,7/44,6 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok. výsuvná

   
Varia 2Rh

Varia 2Rh

Skúšobné čislo: RO-9599106, RO-959967A1
Šírka dvierok: 66,7/44,6 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvné

   
Mini 2L

Mini 2L

Skúšobné číslo: RO-950131, RO-950128A1
Šírka dvierok: 45/45 cm
Men. výkon: 7 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracie

   
Mini 2R

Mini 2R

Skúšobné číslo: RO-950131, RO- 950128A1
Šírka dvierok: 45/45 cm
Men. výkon: 7 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia

   
Mini 2Lh

Mini 2Lh

Skúšobné čislo: RO-950131, RO-950128A1
Šírka dvierok: 44,7/44,7 cm
Men. výkon: 7 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvné

   
Mini 2Rh

Mini 2Rh

Skúšobné číslo: RO-950131, RO-950128A1
Šírka dvierok: 44,7/44,7 cm
Men. výkon: 7 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok. výsuvná

   
Varia 2Lh

Varia 2Lh

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO-959967A1
Šírka dvierok: 66,7/44,6 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok. výsuvná

   
Varia 2Rh

Varia 2Rh

Skúšobné čislo: RO-9599106, RO-959967A1
Šírka dvierok: 66,7/44,6 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvné

   
----------------------------------------------------------------------
typ skla "L" - zaoblené presklenie z 2 strán
Varia 2LRh

Varia 2LRh

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO-959967A1
Šírka dvierok: 67,4/45,2 cm
Rádius skla: R 30 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná

   
Varia 2RRh

Varia 2RRh

Skúšobné číslo: RO-9599106, RO- 959967A1
Šírka dvierok: 67,4/45,2 cm
Rádius skla: R 30 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná

   
----------------------------------------------------------------------
typ skla "U" - rovné presklenie z 3 strán
Varia Ch

Varia Ch

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
Varia C 45 h

Varia C 45 h

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
Arte U-50h

Arte U-50h

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
Arte U-70h

Arte U-70h

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
Arte U-90h

Arte U-90h

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
Arte 3RL-60h

Arte 3RL-60h

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
Arte 3RL-80h

Arte 3RL-80h

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
   
Arte 3RL-100h

Arte 3RL-100h

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
Varia Ch

Varia Ch

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
Varia Ch

Varia Ch

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
Varia Ch

Varia Ch

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
Varia Ch

Varia Ch

Skúšobné číslo: RO-9504686, RO-9504686A1
Šírka dvierok: 67,5/34,5 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Skrytý rám dvierok, po stranách fázované, poťahované keramické sklo

   
----------------------------------------------------------------------
zaoblené (panoramatické) presklenie
Speedy MR

Speedy MR

Skúšobné číslo: RO-9542487, RO-9502405A1
Šírka dvierok: 55 cm
Rádius skla: R 30 cm
Men. výkon: 8 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracie

   
Speedy MRh

Speedy MRh

Skúšobné čislo: RO-9542487, RO-9502405A1
Šírka dvierok: 55 cm
Rádius skla: R 30 cm
Men. výkon: 8 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvné

   
Speedy R

Speedy R

Skúšobné číslo: RO-9502488, RO- 9502406A1
Šírka dvierok: 67 cm
Rádius skla: R 41,6 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Skúšané pre výmenníky

   
Speedy Rh

Speedy Rh

Skúšobné číslo: RO-9502488, RO-9502406A1
Šírka dvierok: 67 cm
Rádius skla: R 41,6 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok. výsuvná

   
Speedy Ph

Speedy Ph

Skúšobné číslo: RO-950029, RO-950030A1
Šírka dvierok: 50 cm
Rádius skla: R 23,9 cm
Men. výkon: 7 kW
Výstup: Ø 16 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia

   
Speedy MDRh

Speedy MDRh

Skúšobné číslo: RO-9598598, RO-959860A1
Šírka dvierok: 62,4 cm
Rádius skla: R 30 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracie

   
Speedy RDRh

Speedy RDRh

Skúšobné čislo: RO-9502428, RO-9502336A1
Šírka dvierok: 69,5 cm
Rádius skla: R 33,5 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvné

   
Arte BRh

Arte BRh

Skúšobné číslo: RO-9502356
Šírka dvierok: 67 cm
Rádius skla: R 41,6 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 80 cm
Funkcia dvierok. výsuvná

   
Arte BRh

Arte Wh

Skúšobné číslo: RO-9502356
Šírka dvierok: 67 cm
Rádius skla: R 41,6 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 80 cm
Funkcia dvierok. výsuvná

   
Varia Eh

Varia Eh

Skúšobné číslo: RO-9504802
Šírka dvierok: 75,5 cm
Rádius skla: R 172,7 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 51 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Bez rámu, po stranách fázované – poťahované sklo

   
Varia BEh

Varia BEh

Skúšobné číslo: RO-9502488
Šírka dvierok: 102 cm
Rádius skla: R 200,6 cm
Men. výkon: 11 kW
Výstup: Ø 25 cm
Výška dvierok: 51 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Bez rámu, po stranách fázované – poťahované sklo

   
----------------------------------------------------------------------
prizmatické presklenie
Speedy M

Speedy M

Skúšobné číslo: RO-9502487, RO- 9502405A1
Šírka dvierok: 54,8 cm
Men. výkon: 8 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Skúšané pre výmenníky

   
Speedy Mh

Speedy Mh

Skúšobné číslo: RO-9502487, RO-9502405A1
Šírka dvierok: 55,3 cm
Men. výkon: 8 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok. výsuvná

   
Speedy K

Speedy K

Skúšobné číslo: RO-9502488, RO-9502406A1
Šírka dvierok: 67,8 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Skúšané pre výmenníky

   
Speedy Kh

Speedy Kh

Skúšobné číslo: RO-9502488, RO-9502406A1
Šírka dvierok: 68,3 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná

   
Speedy Eh

Speedy Eh

Skúšobné číslo: RO-959649, RO- 959648A1
Šírka dvierok: 76 cm
Men. výkon: 8 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 45 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná

   
Prismo 550

Prismo 550

Skúšobné číslo: 02SAA70A1, 99SAA71A1
Šírka dvierok: 54,9 cm
Men. výkon: 5 kW (67,5=7kW)
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Výška dvierok: 67,5 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Aj pre výmenníky

 
Prismo 550h

Prismo 550h

Skúšobné číslo: 02SAA70A17, 99SAA71A1
Šírka dvierok: 54,9 cm
Men. výkon: 5/7 kW
Výstup: Ø 18 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Výška dvierok: 67,5 cm
Funkcia dvierok. výsuvná
Aj pre výmenníky

 
Prismo 650

Prismo 650

Skúšobné číslo: 02SAA70A1
Šírka dvierok: 64,8 cm
Men. výkon: 7 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Aj pre výmenníky

 
Prismo 650h

Prismo 650h

Skúšobné číslo: 02SAA70A1
Šírka dvierok: 65,3 cm
Men. výkon: 7 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Aj pre výmenníky

 
Prismo 770

Prismo 770

Skúšobné čislo: 02SAA70A1
Šírka dvierok: 76,8 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: otváracia
Aj pre výmenníky

 
Prismo 770h

Prismo 770h

Skúšobné číslo: 02SAA70A1
Šírka dvierok: 77,3 cm
Men. výkon: 9 kW
Výstup: Ø 20 cm
Výška dvierok: 51 cm
Výška dvierok: 57 cm
Funkcia dvierok: výsuvná
Aj pre výmenníky

 
 
.
paticka